Medea erbjuder:

   
Utvecklande samtal:
Coaching  i nuvarande yrkesroll
Avveckling – att lämna ett jobb för att gå till något nytt
Samtalsstöd vid en krissituation eller vid stresshantering
Samtalsterapi (psykosyntes) – lär känna dig själv, våga ta ansvar för ditt liv och utnyttja dina inneboende möjligheter

Ledarskap:
Situationsanpassat ledarskap
Lust att leda
Kommunikationskompetens, ex Feedback, Konflikthantering, Det svåra samtalet
Coaching i din nuvarande ledarroll
Teambuilding
Ledningsgruppsutveckling
Seminarier och kurser anpassas utifrån kundens behov


 

Stresshantering:
Medea utbildar såväl ledare som medarbetare i Praktisk Stresshantering
Medea erbjuder enskilt stöd till individer som är i riskzonen för utmattningsdepression eller som är på väg tillbaka efter en tids sjukskrivning
Seminarier i stresshantering innehåller bl.a.
Kunskap om stress
Självkännedom
Om viljans betydelse
Gränssättning
Roller och mönster
Avslappningsövningar