Hur man praktiskt hanterar stress

   

Stress är ett problem som ökat i omfattning, andelen personer som rapporterar stress som det huvudsakliga skälet till sina arbetsrelaterade hälsoproblem har fördubblats sedan 1995. Dessvärre är det inte bara på jobbet som många upplever negativ stress utan även i privatlivet lever väldigt många i ett alltför högt tempo.
Stressen är unik för varje individ. Det som kan orsaka stressreaktion hos en person behöver inte nödvändigtvis göra det hos en annan. Korta perioder av stress medför ingen direkt hälsorisk, utan kan till och med ge positiv stimulans. Om den stressiga situationen varar en längre tid påverkas såväl kroppen som psyket negativt.  Att öka sin förmåga att hantera stress innebär att lära sig tekniker och färdigheter för att finna vad som är rätt stressbalans för just mig själv, inte för mycket, inte
för litet, utan precis lagom. Det innebär även att jag reflekterar över de roller och krav jag har i


 

arbetslivet, i familjen och bland vänner och slutligen, kanske det viktigaste, säger jag ”Ja” fast jag menar ”Nej”?

Medea erbjuder