Utveckling genom samtal
och möten med andra
   


Varje möte och varje samtal mellan två människor är unikt. Just det samtalet eller mötet kommer aldrig någonsin att upprepas, upplevas eller uttryckas på just det exakta viset.
Det utvecklande samtalet ger oss en unik möjlighet att öppna upp för våra inre reflektioner, se vilka behov vi har, vad det är vi längtar efter och ta reda på hur vi vill leva vårt liv.
Utvecklande samtal innebär att jag som individ växer genom att någon lyssnar på mig, bekräftar och utmanar mig. En viktig del i växandet är att få känna sig respekterad för den man är och inte bli bedömd. Samtalet bygger på ett ömsesidigt förtroende och tillit.
Samtalet kan ses som en flygresa - man startar på en plats och beger sig till en annan, och under resans gång skaffar man sig en överblick över landskapet.
Medea erbjuder

 


 


Under flygresans gång spelar våra tankar om oss själva och våra inre attityder en stor roll. Tankarna och attityderna påverkar oss. Kanske är det här vi får börja med vår egen utveckling?