Om Medea Individ- och Grupputveckling


   

Nöjda, engagerade och motiverade medarbetare är en förutsättning för ett företags lönsamhet och framgång.

Medea* Individ- och Grupputvecklings affärsidé är att på ett professionellt, engagerat sätt och med ett synligt resultat, utveckla enskilda individer och grupper.
Även du som privatperson är givetvis välkommen till oss. Kanske vill du prata om din privata livssituation eller kanske gäller det din egen personliga utveckling såväl privat som i din yrkesroll.

Medea Individ- och Grupputveckling erbjuder coaching, ledarutveckling och teamutveckling. Vidare erbjuder vi kurser/seminarier inom exempelvis konflikthantering, praktisk stresshantering och det svåra samtalet. Samtalsstöd/beteendevetarstöd och samtalsterapi är andra efterfrågade tjänster. Vi har lång och gedigen erfarenhet från Human Resources och erbjuder såväl strategiskt som operativt HR stöd till personalavdelningar och chefer.

*) Namnet Medea är hämtat ur den grekiska mytologin.
 


Kunder

Exempel på kunder är bland annat Hennes & Mauritz, If, Stockholms stad, IF Metall, KF Fastigheter, Lexicon, WeSC, Folkuniversitetet, Siemens samt ett stort antal privatpersoner.

 Konsultprofil
   


Siv Sacklén, född 1953, grundade Medea Individ- och Grupputveckling i början av 2004.

Siv Sacklén har en fil kand från den beteendevetenskapliga linjen med inriktning mot psykologi- och arbetslivsfrågor (1984). Hon är diplomerad samtalsterapeut från HumaNova, Europeiska Psykosyntesuniversitetet i Stockholm.

Mellan 1984 och 2005 har Siv Sacklén arbetat inom Human Resources såväl inom den offentliga sektorn som i det privata näringslivet. Hon har under mer än tio år varit HR-chef med underställd personal. Som medlem i ledningsgrupper och med eget personalansvar har det medfört såväl strategiska som operativa personalfrågor.
Flera av uppdragen har inneburit att Siv Sacklén fått möjlighet att bygga upp en personalavdelning, vilket bland annat innefattat att skapa rutiner, ta fram en personalhandbok samt utarbeta nya policies och ett stort antal verktyg som stöd för ledare/medarbetare.

Siv Sacklén är certifierad handledare i Situationsanpassat Ledarskap, SL11 (Ken Blanchards modell) och är certifierad att använda Thomas Systemet – ett internationellt instrument för företagsutveckling. Användningsområdena är till exempel ledarskapsutbildning, grupputveckling, medarbetarsamtal, rekrytering och karriärrådgivning.
Mellan åren 2001-2005 ansvarade Siv Sacklén för omfattande omstruktureringsprogram, avvecklingsaktiviteter och stöd till ledare/medarbetare såväl i grupp som enskilt. Arbetet innebar bland annat att utbilda ledarna i det så kallade ”svåra samtalet”, coachande förhållningssätt och att aktivt stödja och coacha de medarbetare som skulle lämna företaget. Inom hennes ansvarsområde låg även alla kontakter med Trygghetsrådet, arbetsförmedlingar och inköp av konsulttjänster till de olika stödaktiviteterna.
 


Siv Sacklén, Medea Individ- och Grupputveckling