Ledarskap anpassat till
individ och situation
   


Hög kvalité på ledarskapet är en viktig del av ett företags framgång. Ledarskapet förtjänas det är upp till andra att avgöra om du är en bra ledare eller inte. Det finns inte en enda bästa ledarstil som alltid fungerar utan valet av ledarstil måste anpassas såväl till individen som till rådande situation. Ledarskap är inget som utövas mot människor utan något som görs tillsammans med andra. Ledare blir du genom ditt sätt att vara, och hur du påverkar andra. Att agera i ledarrollen innebär fokusering på att andra dina medarbetare ska utvecklas och att ni tillsammans skapar resultat vilket kräver engagemang och motivation från båda håll. För att kunna motivera och coacha andra behöver du som ledare börja med att upptäcka dig själv och förstå vem du är och varför du agerar som du gör.
Medea erbjuder