Grupputveckling


Grupputveckling - för såväl nya som befintliga grupper - syftar till att skapa förutsättningar för att gruppens medlemmar ska lära känna varandra bättre, lära sig kommunicera bättre och för att dra åt samma håll. Förutsättningar som behövs för att arbetsklimatet och kulturen ska bli tillåtande, kreativ och produktiv.
Att skapa sammanhållning, tillit till och förtroende för varandra i en arbetsgrupp är nödvändigt för att medlemmarna i gruppen ska göra ett bra jobb tillsammans. Tydlighet, mål och regler behövs, liksom ett  tydligt och coachande ledarskap.
En effektiv och sund organisation bygger på respekt i relationen mellan medarbetarna och mellan dem och ledningen. En god arbetsmiljö kännetecknas också av en öppen dialog där man respekterar varandras olikheter och ser det som något berikande.


 

I havsbandet